Στόχοι Παρέμβασης

Στόχοι Παρέμβασης

Καταφύγιο κατά τις θερμικές κορυφώσεις 2. Αναβάθμιση του φθίνοντος αστικού κέντρου 3. Βιώσιμη επίλυση αστικής κυκλοφορίας στην πόλη διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων ασφαλή...

Προτεραιότητες του βιοκλιματικού σχεδιασμού για την περιοχή

Προτεραιότητες του βιοκλιματικού σχεδιασμού για την περιοχή

Οι προτεραιότητες βιοκλιματικού σχεδιασμού που τέθηκαν για την περιοχή παρέμβασης είναι οι ακόλουθες: 1. Αντιμετώπιση θερμικής νησίδας • Τοποθέτηση ψυχρών υλικών • Δεντροστοιχίες και νησίδες...

Οι ωφέλειες

Οι ωφέλειες

Οι κυριότερες ωφέλειες που προκύπτουν από το έργο είναι οι ακόλουθες: 1. Από την εφαρμογή των Βιοκλιματικών επεμβάσεων στην περιοχή αναμένεται η μείωση κατά 3oC....

Η περιοχή παρέμβασης

Η περιοχή παρέμβασης

Η «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ», αφορά την αναβάθμιση ενός σημαντικού τμήματος του παλιού εμπορικού και επιχειρηματικού κέντρου της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα την...

Έργα – Παρεμβάσεις

Έργα – Παρεμβάσεις

Οι προτάσεις της μελέτης είναι: • Αναβάθμιση των δύο πλατειών Χρηματιστηρίου και Εμπορίου. • Επίστρωση ψυχρών υλικών. • Εγκατάσταση βιοκλιματικών συστημάτων που προάγουν την εξάτμιση...

Διασφάλιση ποιότητας του έργου

Διασφάλιση ποιότητας του έργου

Πιο συγκεκριμένα: Σχέδιο Διαχείρισης της Ποιότητας Το σχέδιο διαχείρισης της ποιότητας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Ομάδα Διοίκησης του έργου εφαρμόζει την πολιτική...

Αρχιτεκτονικές Προτεραιότητες

Αρχιτεκτονικές Προτεραιότητες

Οι σημαντικότερες αρχιτεκτονικές προτεραιότητες, επικεντρώνονται στην περιοχή μεταξύ των οδών Εγνατία, Λέοντος Σοφού, Φράγκων, Β. Ουγκώ, Τσιμισκή και Δραγούμη, όπου βρίσκονται και τα περισσότερα χαρακτηρισμένα...

Το Έργο

Το Έργο

Το έργο «Βιοκλιματική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής πλατείας Χρηματιστηρίου» αποτελεί το 1ο Υποέργο της Πράξης «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ:...

Ιστορικό Μελέτης

Ιστορικό Μελέτης

Το έργο «Βιοκλιματική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής πλατείας Χρηματιστηρίου» αποτελεί το 1ο Υποέργο της Πράξης «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ:...

Γραφιστική απεικόνιση – banner

Γραφιστική απεικόνιση – banner

Δημιουργικός σχεδιασμός των banners που πρόκειται να εγκατασταθούν στις περιμετρικές κύριες οδούς της περιοχής ανάπλασης (Εγνατία, Ι.Δραγούμη, Τσιμισκή, Δωδεκανήσου) Τεχνικές προδιαγραφές: • Τετραχρωμία • Υλικό...

  • 1
  • 2