Το Έργο

Το Έργο

Το έργο «Βιοκλιματική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής πλατείας Χρηματιστηρίου» αποτελεί το 1ο Υποέργο της Πράξης «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΤΣΙΜΙΣΚΗ, Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΕΓΝΑΤΙΑ)» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος του ΥΠΕΚΑ, «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».

Η μελέτη ξεκίνησε το 2007 ως «Ανάπλαση της Ευρύτερης περιοχής Πλατείας Χρηματιστηρίου» και ολοκληρώθηκε το 2009, έχοντας εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις και την συναίνεση των εμπλεκομένων φορέων και αφορούσε την χωρική αναβάθμιση της περιοχής.

Διερευνώντας την δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου δρομολογείται η ένταξη του έργου σε πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ, του Επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» για την Ανάσχεση της Κλιματικής Μεταβολής στον Αστικό Χώρο.

Στη βάση αυτή συμπληρώθηκαν στην υφιστάμενη μελέτη Βιοκλιματικά στοιχεία τα οποία προτάθηκαν από Βιοκλιματικό σύμβουλο και κατατέθηκε για Χρηματοδότηση στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας) το 2011.

Στις 06-09-2013 με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ Εντάσσεται η Πράξη «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΤΣΙΜΙΣΚΗ, Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΕΓΝΑΤΙΑ)» με κωδικό MIS 376511 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ).