Στόχοι Παρέμβασης

Στόχοι Παρέμβασης
  1. Καταφύγιο κατά τις θερμικές κορυφώσεις
    2. Αναβάθμιση του φθίνοντος αστικού κέντρου
    3. Βιώσιμη επίλυση αστικής κυκλοφορίας στην πόλη διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων ασφαλή διάβαση από την περιοχή όλες τις ώρες