Προτεραιότητες του βιοκλιματικού σχεδιασμού για την περιοχή

Προτεραιότητες του βιοκλιματικού σχεδιασμού για την περιοχή

Οι προτεραιότητες βιοκλιματικού σχεδιασμού που τέθηκαν για την περιοχή παρέμβασης είναι οι ακόλουθες:

1. Αντιμετώπιση θερμικής νησίδας
• Τοποθέτηση ψυχρών υλικών
• Δεντροστοιχίες και νησίδες φύτευσης
• Πίδακες νερού και καταιωνιστήρες

2. Άμβλυνση υπερθέρμανσης
• Ψυχρά υλικά σε άσφαλτο και πεζοδρόμια εκτεθειμένα στην ηλιακή ακτινοβολία.
• Επιλογή δέντρων βάσει μετρήσεων
• Αποφυγή μόνιμων σκιάστρων, λόγω μετακίνησης ίχνους ηλιασμού

3. Αντιμετώπιση άπνοιας
• Ανάρτηση από αψίδα-ανεμιστήρα
• Στάση δροσιάς με πλευρικούς ανεμιστήρες
• Ανάρτηση περιστρεφόμενων ανεμιστήρων
• Επιδαπέδιοι ανεμιστήρες σε παγκάκια.