Μελέτες του έργου Βιοκλιματικής Αναβάθμισης

  1. Βιοκλιματική μελέτη
  2. Αρχιτεκτονική μελέτη
  3. Η/Μ μελέτη
  4. Η/Μ μελέτη Εφαρμογής Βιοκλιματικών Στοιχείων
  5. Φυτοτεχνική μελέτη
  6. Κυκλοφοριακή μελέτη- σήμανση
  7. Μελέτη αποχέτευσης ομβρίων
  8. Στατική μελέτη Εφαρμογής κατασκευών
  9. Μελέτη ανάδειξης ιστορικών κτηρίων – Πολιτιστική διαδρομή
  10. Μελέτη διαχείρισης απορριμμάτων