Έργα – Παρεμβάσεις

Έργα – Παρεμβάσεις

Οι προτάσεις της μελέτης είναι:
• Αναβάθμιση των δύο πλατειών Χρηματιστηρίου και Εμπορίου.
• Επίστρωση ψυχρών υλικών.
• Εγκατάσταση βιοκλιματικών συστημάτων που προάγουν την εξάτμιση ύδατος, – πίδακες νερού,νεροκουρτίνες ,καταιονιστήρες.
• Τρόποι δημιουργίας εξαναγκασμένης κίνησης του αέρα με χρήση ανεμιστήρων εξωτερικών χώρων – παραδοσιακή τεχνολογία δροσισμού των ιστορικών κτιρίων
• Νέες φυτεύσεις
• Νέος ενιαίος αστικός φωτισμός με συνδυασμό φωτιστικών επί ιστού και κρεμαστών φωτιστικών στους στενούς δρόμους.
• Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
• Δημιουργία δικτύου πεζοδρομήσεων, στο οποίο επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων άμεσης ανάγκης καθώς και των οχημάτων φορτοεκφόρτωσης.
• Διεύρυνση των πεζοδρομίων & Δημιουργία δικτύου κίνησης ΑμεΑ για την προσβασιμότητα
• Νέος αστικός εξοπλισμός, παγκάκια, ζαρτινιέρες., προστατευτικά δρόμου, stand ποδηλάτων, νέα φωτιστικά, πινακίδες ανάδειξης μνημείων.
• Εγκατάσταση συστήματος υπόγειων κάδων απορριμμάτων.
• Δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής ανάδειξης των Διατηρητέων μνημείων.