Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής και στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007-2010

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΤΟΧΟΣ: Ενεργειακή αναβάθμιση δύο δημοτικών κτιρίων με επεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος και τις Η/Μ εγκαταστάσεις.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας:

Κτίριο Αρχιτεκτονικής : 340.422,76 kWh ετησίως (64,90%)

Κτίριο Βιβλιοθήκης: 464.780,00 kWh ετησίως (54,67%)

Ετήσια μείωση εκπομπών CO2:

Κτίριο Αρχιτεκτονικής : 115,61 tn ετησίως

Κτίριο Βιβλιοθήκης: 134,85 tn ετησίως

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.680.350,00 €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Υπογραφή σύμβασης

 

Εγκατάσταση Φ/Β σε κτίρια του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ίδιοι πόροι

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΤΟΧΟΣ: Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων σε 48 σχολικά κτίρια και 2 δημοτικά κτίρια, συνολικής ισχύος 490 kWp

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Παραγόμενη ενέργεια περίπου 657.000 kWh ετησίως

Μείωση εκπομπών CO2: 649 tn ετησίως

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.650.000 Ευρώ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Υλοποιείται

 

Πρότυπο επιδεικτικό έργο αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο σχολικό συγκρότημα επί της οδού Κλεάνθους 30

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘‘ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ’’

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΤΟΧΟΣ: Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του σχολικού συγκροτήματος – εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 132,5 kWp – αντικατάσταση των λεβήτων φυσικού αερίου με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας – ενσωμάτωση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ενέργειας (BEMS).

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας: 2.054.424 kWh ετησίως (78,46 %)

Ετήσια μείωση εκπομπών CO2: 536,73 tn ετησίως

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.940.251,55 Ευρώ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Προς υπογραφή η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης (οριστική +εφαρμογής)

 

Εκσυγχρονισμός του δημοτικού φωτισμού σε επιλεγμένους βασικούς οδικούς άξονες και πάρκα

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: JESSICA

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΤΟΧΟΣ: Αντικατάσταση συμβατικών φωτιστικών με LED – Εγκατάσταση συστήματος τηλεδιαχείρισης

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Εκτιμώμενη μείωση κατανάλωσης ενέργειας 50-60%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.800.000 Ευρώ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Μελέτη